ÅRSSTÄMMA I CONCENT HOLDING AB (PUBL)

 

Aktieägarna i Concent Holding AB (publ), org. nr 556966-5671, kallas till årsstämma som hålls i Setterwalls Advokatbyrås lokaler på Sturegatan 10 i Stockholm, onsdagen den 26 juni 2019 kl. 10.00.

 

För fullständig kallelse, se fliken Investerare.