top of page
Bolagsordning
Valberedning
IR-kontakt

Revisor

EXTRA BOLAGSSTÄMMA i CONCENT HOLDING AB (PUBL)

Aktieägarna i Concent Holding AB (publ), org. nr 556966-5671, kallas till extra bolagsstämma som hålls i Setterwalls Advokatbyrås lokaler på Sturegatan 10 i Stockholm, måndagen den 5 november 2018 kl. 14.00.

bottom of page