top of page
Bolagsordning
Valberedning
IR-kontakt

Rapporter

2018

Delårsrapport Concent Holding AB januari – juni 2018

Årsredovisning Concent Holding AB 2017

Bokslutskommuniké Concent Holding AB januari – december 2017

2017

Delårsrapport

2016

Delårsrapport

(Fortsätt att klistra in all text här på samma sätt)

bottom of page