Styrelsens redogörelse inför årsstämman i Concent Holding AB (publ)

I bifogad fil finns styrelsens redogörelse enligt 20 kap. 13 § aktiebolagslagen inför årsstämman.


Styrelsens_redogörelse
.pdf
Download PDF • 11KB

Senaste inlägg

Visa alla

ÅRSSTÄMMA I CONCENT HOLDING AB (PUBL)

Aktieägarna i Concent Holding AB (publ), org. nr 556966-5671, kallas till årsstämma som hålls med enbart poströstning onsdagen den 23 juni 2021. Styrelsen har, med anledning av att motverka spridninge