top of page

Styrelsens redogörelse inför årsstämman i Concent Holding AB (publ)

I bifogad fil finns styrelsens redogörelse enligt 20 kap. 13 § aktiebolagslagen inför årsstämman.


Styrelsens_redogörelse
.pdf
Download PDF • 11KB

Senaste inlägg

Visa alla

Årsstämma i CONCENT HOLDING AB (PUBL) Aktieägarna i Concent Holding AB (publ), org.nr 556966-5671, kallas till årsstämma som hålls med enbart poströstning torsdagen den 30 juni 2022. Styrelsen har, me

bottom of page