Styrelsens redogörelse inför årsstämman i Concent Holding AB (publ)

I bifogad fil finns styrelsens redogörelse enligt 20 kap. 13 § aktiebolagslagen inför årsstämman.


Styrelsens_redogörelse
.pdf
PDF • 11KB

Senaste inlägg

Visa alla