Revisorsyttrande inför årsstämman i Concent Holding AB (publ)

I bifogad fil finns revisorsyttrande enligt 20 kap. 14 § aktiebolagslagen inför årsstämman.Revisorsyttrande
.pdf
Download PDF • 692KB

Senaste inlägg

Visa alla

Aktieägarna i Concent Holding AB (publ), org. nr 556966-5671, kallas till årsstämma som hålls med enbart poströstning onsdagen den 23 juni 2021. Styrelsen har, med anledning av att motverka spridninge