Årsredovisning för 2020 Concent Holding AB (publ)

I bifogad fil finns årsredovisningen för räkenskapsår 2020.

Concent Holding AB 2020 - ÅR & rev-ber
Download • 8.23MB

Senaste inlägg

Visa alla

ÅRSSTÄMMA I CONCENT HOLDING AB (PUBL)

Aktieägarna i Concent Holding AB (publ), org. nr 556966-5671, kallas till årsstämma som hålls med enbart poströstning onsdagen den 23 juni 2021. Styrelsen har, med anledning av att motverka spridninge