top of page

Årsredovisning för 2020 Concent Holding AB (publ)

I bifogad fil finns årsredovisningen för räkenskapsår 2020.

Concent Holding AB 2020 - ÅR & rev-ber
Download • 8.23MB

Senaste inlägg

Visa alla

Årsstämma i CONCENT HOLDING AB (PUBL) Aktieägarna i Concent Holding AB (publ), org.nr 556966-5671, kallas till årsstämma som hålls med enbart poströstning torsdagen den 30 juni 2022. Styrelsen har, me

bottom of page