Årsredovisning för 2019 Concent Holding AB (publ)

I bifogad fil finns årsredovisningen för räkenskapsår 2019.Årsredovisning_2019
.pdf
Download PDF • 16.06MB


Senaste inlägg

Visa alla

ÅRSSTÄMMA I CONCENT HOLDING AB (PUBL)

Aktieägarna i Concent Holding AB (publ), org. nr 556966-5671, kallas till årsstämma som hålls med enbart poströstning onsdagen den 23 juni 2021. Styrelsen har, med anledning av att motverka spridninge