top of page
Bolagsordning
Valberedning
IR-kontakt

Investerare

EXTRA BOLAGSSTÄMMA i CONCENT HOLDING AB (PUBL)

Aktieägarna i Concent Holding AB (publ), org. nr 556966-5671, kallas till extra bolagsstämma som hålls i Setterwalls Advokatbyrås lokaler på Sturegatan 10 i Stockholm, måndagen den 5 november 2018 kl. 14.00.

Rätt att delta och anmälan

Rätt att delta i stämman har den aktieägare som dels är införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken för bolaget per måndagen den 29 oktober 2018, dels har anmält sin avsikt att delta till bolaget så att anmälan kommit bolaget tillhanda senast torsdagen den 1 november 2018.

(Fortsätt att klistra in all text här)

bottom of page