Förrådet, Nyköping

102 hyresrätter åt Nyköpingshem
certifierade enligt Miljöbyggnad
nivå Silver.

Concent ledde utvecklingen av 102 lägenheter upplåtna med hyresrätt i kvarteret Förrådet i Nyköping till förmån för Nyköpingshem. Totalt har sex yteffektiva bostadshus, med bostäder i varierande storlek uppförts i samarbete med entreprenören Peab.

De sex husen har 3-5 våningar, fasader av tegel och puts och är certifierade med Miljöbyggnad Silver enligt Sweden Green Building Council. www.sgbc.se.

Projektet, som inleddes med ett stycke förorenad mark, är ett bra exempel på hur ett obrukbart område kan få nytt liv igen. Nu både lever, arbetar och umgås människor i området. Även trafiksituationen har förbättrats då gångstråk anlagts för att underlätta för gående och cyklister. En tryggare lösning både för fotgängare, cyklister och bilister.

 

miljöbyggnad

Området ligger i en stadsdel i Nyköping som växer. Hamnen ligger bara något stenkast bort och i området Spelhagen, där det bara för några 10-tals år sedan var full industriverksamhet, byggs det idag nya attraktiva bostäder. Åt öster finns hela Brandholmen och Tessin. Områden som också har bebyggts och utvecklats under de senaste åren. De nya husen ligger strategiskt väl placerade mellan hamnens nöjes- och rekreationsstråk samt de centrala delarna av Nyköping. Här har du alltså nära till både härliga vattennära promenader och till olika nöjesevenemang.

Bilder

Domänvägen 8-10, Husarvägen 2-4, Östra Kungsladugårdsvägen 12 i Nyköping

Your Server is Unable to connect to the Google Geocoding API, kindly visit THIS LINK , find out the latitude and longitude of your address and enter it manually in the Google Maps Module of the Page Builder