Smedby, Norrköping

Ett nytt bostadskvarter som lyfter området och tillvaratar
kommunens högt ställda krav på god arkitektur

Concent har av Norrköpings kommun tilldelats en markanvisning vid gamla Smedby IP i Norrköping. Här utvecklas sex rationella punkthus innehållande 154 nya bostäder. Lägenheterna kommer företrädesvis vara upplåtna med bostadsrätt, men Concent ser över möjligheten att även utveckla hyresrätter här.

Ambitionen har varit att skapa ett bostadskvarter i symbios med naturen, riktat till en bred målgrupp. Lägenheterna blir därför flexibla och tillåter ett boende i flera generationer. Fokus ligger på tvåor och treor som erbjuder planlösningar med möjlighet till att skapa en “minitrea” eller “minifyra” om man önskar.

Detta nya bostadskvarter kommer att lyfta och tillvarata den omkringliggande miljön i Smedby, samt säkerställa kommunens högt ställda krav på god arkitektur.

Smedby är en stadsdel i sydvästra Norrköping som ligger i närheten av flygplatsen. Området består av en blandad bebyggelse med friliggande villor, rad- och lamellhus.

I stadsdelen finns ett 22 hektar stort grönområde, Smedbyparken, som gränsar till fotbollsplanerna vid Smedby IP. Inom cykelavstånd finns köpcentret Hageby Centrum som har all tänkbar service såsom butiker och restauranger vilket också utgör stora kvalitéer för det framtida bostadsområdet.

Bilder

Lidagatan 15, Norrköping

Your Server is Unable to connect to the Google Geocoding API, kindly visit THIS LINK , find out the latitude and longitude of your address and enter it manually in the Google Maps Module of the Page Builder