Sandtorp, Norrköping

36 bostäder med småskalig atmosfär
mindre än 10 minuter från centrum

Norrköping satsar på tillväxt och etablerar en ny stadsdel – Sandtorp, som när det är färdigbyggt kommer att rymma runt 500 bostäder. 36 av dessa bostäder utvecklas av Concent.

Bostäderna kommer att bli kvadratsmarta med öppen planlösning. Genom varierade fasader och takutformningar bibehåller vi en småskalig charm i området samtidigt som kombinationen av hög kvalitet och skandinavisk komfort banar väg för hem med atmosfär. Bostädernas effektiva planlösningar gör att prisnivån kommer att bli attraktiv för unga vuxna som kan hoppa på spårvägen direkt utanför dörren och ta sig till centrum på under 10 minuter.

Sandtorp kommer att bli en ny, attraktiv del av staden med traditionell stadskaraktär och en bra blandning av bostäder och olika verksamheter. Genom expressiva gatufasader vill Concent bidra till att levande gaturum skapas i området och då bostäderna ligger så nära spårvagnen kommer alternativa transportmedel såsom cykel och spårvagn att uppmuntras. Concent vill på så sätt bidra till att stadsdelen blir en modern och ekologisk mer hållbar stadsdel.

Sandtorp, en helt ny stadsdel, två kilometer från Norrköpings centrum kommer att få ett brett utbud av boendeformer nära stadskärnan. Området kommer att binda samman de två stadsdelarna Kneippen och Klockaretorpet som idag har helt olika karaktär. Arkitekturen i det nya området blir intressant och innovativ och ska främja stadslivet och den sociala integrationen.  Målbilden är att området ska utvecklas till en ny attraktiv del av staden med bostäder, skolor, affärer, arbetsplatser och gröna områden. Stort fokus läggs på att skapa trygga utemiljöer och hållbara byggnationer.

Redan idag finns tillgång till spårvagn och bussar, och det korta avståndet till centrum gör att det går snabbt att ta sig in till stan på cykel.

Kneippen är en frodig och lugn oas med anor, som ligger naturskönt utmed Strömmen. Ett exklusivt område med många påkostade och vackra bostäder. Här har du promenadavstånd till Motala ström och Himmelstalund. ICA Nära, pizzeria, restauranger, tandläkare, vårdcentral, helgöppet bageri mm finns i området liksom fler olika förskolor, skola F-6 och gymnasium. I området finns även fina promenadstråk och stora grönområden.

Klockaretorpet består mestadels av radhusbebyggelse, därtill enstaka villor samt ett fåtal flervåningshus. I området finns gott om förskolor och skolor. Borgsmo Idrottsplats är belägen i anslutning till Borgsmoskolan och fungerar som Norrköpings huvudarena för friidrott. I området finns även Willys stormarknad, möbelhandel och bilförsäljning mm.

Gustaf Janzéns gata, Norrköping