Nya Parken, Norrköping

Idrottsmedicinskt centrum etableras
vid Nya Parken i Norrköping

Arenan har byggts om ett flertal gånger och den senaste ombyggnationen färdigställdes först under år 2009. Ett år senare tog klubben över ägandet av arenan och bytte dess namn till Nya Parken.

Concent har under denna tid varit IFK:s rådgivare. I en första etapp medverkade Concent till att delar av markinnehavet planlades och såldes på öppen marknad. Därefter påbörjades planprocessen för resterande mark kring arenan samt förslag på utveckling av själva idrottsarenan.

Engagemanget har nu utökats och Concent har även fått uppdraget att som projektledare genomföra etableringen av ett idrottsmedicinskt centrum med en yta om cirka 2 500 kvadratmeter.

Bilder

Ektorpsg. 1, 603 37 NORRKÖPING

Your Server is Unable to connect to the Google Geocoding API, kindly visit THIS LINK , find out the latitude and longitude of your address and enter it manually in the Google Maps Module of the Page Builder