Nya Parken, Norrköping

Outnyttjade ytor får nya attraktiva funktioner

Nya Parken – tidigare Norrköpings idrottspark – är det nya namnet på IFK Norrköpings hemmaarena som är belägen i centrala Norrköping. Norrköpings idrottspark har byggts om ett flertal gånger och
stod färdigt först år 2009.

Ett år senare tog klubben över ägandet av arenan. De bytte namn på arenan och hade ambitionen att stärka arenans attraktivitet som fotbollsarena. Concent fick då i uppgift att identifiera och analysera ett flertal projektidéer som fanns kring målsättningen och sedan ansvara för genomförandet av de projekt som IFK Norrköping slutligen bestämde sig för. Detta innebar att Concent genomförde detaljplanearbete för bostäder på mark och planer som man inte nyttjade samt kommersialiserade tomma ytor inom arenan.

Bilder

Ektorpsg. 1, 603 37 NORRKÖPING

Your Server is Unable to connect to the Google Geocoding API, kindly visit THIS LINK , find out the latitude and longitude of your address and enter it manually in the Google Maps Module of the Page Builder