Manstorp, Linköping

Mångfald och bevarande av befintliga
kvaliteter i närmiljön står i fokus vid
utvecklingen av 86 hyresrätter i Linköping

I Linghem i Linköpings kommun utvecklar Concent ett kvarter med 86 väldisponerade hyresrätter i ett område som idag till 80 procent består av ägda bostäder. Projektet bidrar därmed till att uppfylla kommunens önskemål om ökad mångfald och varierade boendeformer i området.

Concents förslag, som tagits fram i samarbete med Tengbom arkitektbyrå, omfattar 86 hyresrätter i åtta enheter, placerade i mindre kluster och i varierade riktningar kring en sammanhängande vistelseyta. I gestaltningen har det varit viktigt att beakta kvalitéerna i den befintliga omkringliggande miljön och behålla vyn ut över åkrar, gårdar och skog.

Hyresrätterna som består av små tvåor och treor om 35-65 kvadratmeter, riktar sig till unga par och den lilla familjen. I planeringen ingår även utveckling av LSS-boende för personer med särskilda behov. Manstorp ligger 10 kilometer öster om Linköping, intill pendeltågsstationen som kopplar ihop Linghem och Linköping och gör orten attraktiv för pendlare.

Linghem är en mindre tätort som ligger 10 kilometer öster om Linköping. Orten bestod ursprungligen av jordbruksmark men expanderade kraftigt under 1900-talet. Området Manstorp ligger i Linghems sydöstra del och innehåller främst parhus, radhus och friliggande villor. Pendeltågstationen i norr kopplar ihop Linghem med Linköping och gör orten attraktiv för pendlare. Närheten till handel, service, naturområden, motionsspår och bad är andra kvalitéer som lockar familjer att bosätta sig i området. I gestaltningen av förslaget har det varit viktigt för oss att beakta kvalitéerna i den befintliga omkringliggande miljön.

Projekt (obligatorisk)

Storlek

Ditt namn (obligatorisk)

Din epost (obligatorisk)

Ditt meddelande

Snabbfakta

Boendeform: Hyresrätt
Antal bostäder: 86 st
Storlek (BOA): 4 900 kvm

Byggstart: 2017
Planerad inflytt: 2018
Arkitekt: Tengbom arkitekter

 

Bilder

Manstorp, Linköping