Kungliga Operan, Stockholm

Kulturhistoriska världen i samklang med moderna behov ger ett Operahus i världsklass

På uppdrag av regeringen fick Statens fastighetsverk, SFV, i uppgift att genomföra en förstudie som skall visa hur Operahuset i Stockholm kan utvecklas till en ny Opera i Operan. Detta skulle göras i samarbete med Kungliga Operan AB.

I förstudien har arbetsgruppen, där Concent ingår som Kungliga Operans representant, studerat vad en framtida operaverksamhet kan komma att kräva av den gamla byggnaden och dess omgivning. Förslaget utgår från Operans behov av att utveckla den konstnärliga verksamheten och skapa bättre tillgänglighet till operahuset. Samtidigt ska hänsyn tas till byggnadens kulturhistoriska värden, dess arkitektoniska kvaliteter och läge i Stockholm.

Bilder

Kungliga Operan, Stockholm

Your Server is Unable to connect to the Google Geocoding API, kindly visit THIS LINK , find out the latitude and longitude of your address and enter it manually in the Google Maps Module of the Page Builder