Försvarsmaktens Centrallager, Arboga

Ett hypermodernt logistiklager
utvecklas åt försvarsmakten

I december år 2006 bestämde sig Försvarsmakten för att ersätta alla små utspridda lager med ett stort centrallager. Tillsammans med Försvarsmakten, kunden Marieborg Lagerfastigheter och ett stort antal entreprenörer, skapade Concent då ett hypermodernt logistiklager i Arboga där robotar plockar bland 70 000 pallar.

Till ytan är Försvarsmaktens Centrallager med sina 45 000 kvadratmeter och 25 meter i takhöjd en av Sveriges största lagerbyggnader. Som projekt- och byggledare utgick vi från vår Construction Managementmodell vilket resulterade i en mycket effektiv byggnationsprocess ur både kostnads- och tidsperspektiv. Det möjliggjorde också att mindre entreprenörer och specialiserade aktörer från utlandet kunde delta i projektet. Byggnationsprocessen blev kostnadseffektiv och riskminimerad genom att låta varje delentreprenad konkurrensutsättas och upphandlas till ett fast pris.

Det första spadtaget togs den 31 januari 2008 och den 1 juli 2009 kunde Försvarsmakten påbörja sin verksamhet i byggnaden. Under byggtiden involverades ett 70-tal större och mindre entreprenörer, varav sex utländska.

Bilder

Skandiagatan 1, 732 32 ARBOGA

 

Your Server is Unable to connect to the Google Geocoding API, kindly visit THIS LINK , find out the latitude and longitude of your address and enter it manually in the Google Maps Module of the Page Builder