Big Inn, Köping

Smidigt genomförande vid optimering
resulterade i ökad attraktionskraft

ICA Kvantum vid köpcentrumet Big Inn i Köping gick över till det större konceptet ICA Maxi och byggdes ut med cirka 2 000 kvadratmeter. Konverteringen innebar även en etablering av ICA:s apotekskoncept Cura.

För att optimera kundflödet byggdes innetorget och galleriaingången om. Även fasaden och skyltprogrammet moderniserades. I april 2011 påbörjades ombyggnationen och färdigställdes lagom till julhandeln samma år. Hela köpcentrumet var öppet som vanligt under ombyggnationen, vilket ställde krav på ett smidigt genomförande. Utöver kommersiell projektledning och byggledning ansvarade Concent även för uthyrningsprocessen samt omförhandlingar av de befintliga hyreskontrakten. Det resulterade i att Cura och Mobilizera tillkom, vilket också ökade köpcentrumets utbud och attraktionskraft.

Bilder

Ringvägen 76, 731 33 Köping

Your Server is Unable to connect to the Google Geocoding API, kindly visit THIS LINK , find out the latitude and longitude of your address and enter it manually in the Google Maps Module of the Page Builder