hållbarhet

Ett fastighetsbolag med både hjärta och hjärna

Vi är ett fastighetsutvecklingsbolag som med hjärta, samhällsansvar och nya tankar utmanar de stora aktörerna i branschen. Det handlar om att skapa ett resultat där kvalitet, miljö, ekonomi och människa är i balans. Det goda samhället bygger vi nämligen tillsammans.

Vårt bidrag till det goda samhället är bland annat att skapa små hyres- och bostadsrätter, att hjälpa Sveriges kommuner att bli än mer attraktiva samt att skapa vackra byggnader och miljöer som lockar både besökare och företag. För oss på Concent är det både vårt ansvar och vår inspiration.

Så här arbetar vi

När vi skapar bostäder omvandlar vi inte bara en markplätt till byggnader. Vi ser till att fler människor får möjlighet att skaffa sitt första egna boende. Genom att utveckla våra bostäder i bra lägen med goda kommunikationer ger vi de som arbetar, bor och studerar där kortare resvägar så att de kan lägga sin tid på annat. Och genom att skapa vackra, varierade och prisvärda bostäder i trevliga miljöer, bidrar vi till ökad trivsel.

Med hjälp av attraktiva bostäder ser vi till att kommunen lever och utvecklas, samtidigt som vi ger ortens arbetsgivare en möjlighet att locka personal. Enligt en rapport från Stockholms Handelskammare (2015:6) anser hela 51% av företagen att de har svårt att rekrytera arbetskraft på grund av bostadsbristen.

Vi arbetar helt enkelt med att skapa det goda samhället.

Hållbarhet ligger i vår natur

Våra bostadsprojekt ska vara föredömen för hållbara boendemiljöer. Vi vill visa vägen för nya lösningar, inte minst i miljöfrågor.

Vårt bidrag

Vi ställer höga miljökrav på våra leverantörer men vi kan även minimera miljöpåverkan med gröna tak, solpaneler, kretsloppsbaserad avfallshantering och energi endast från vindkraft. Lagstiftningens miljökrav ser vi som en miniminivå som vi ska överträffa.

Klimatsmart boende

I varje lägenhet installeras enskilda mätare för el och varmvatten så att de boende själva kan se sin förbrukning. Enligt forskning kan detta minska förbrukningen med 10–20%, genom att de boende slösar mindre när de ser hur mycket de förbrukar.

Vi vill hjälpa våra hyresgäster att skapa miljövänliga vanor. Därför ingår en cykel till varje ny lägenhet och våra bostäder ligger nästan alltid kommunikationsnära.

Ensam är inte stark

Vi på Concent vill ha ett nära samarbete med aktörer som bidrar till att vi kan skapa goda och hållbara samhällen.

Stockholms Klimatpakt

Klimatpakten är ett samarbete mellan Stockholms stad och företag verksamma i Stockholmsregionen. Syftet är att staden och näringslivet kraftsamlar för att minska miljöpåverkan från oss som lever och verkar i staden.

Sweden Green Building Council

SGBC är en ideell förening som ägs av medlemmarna. Föreningen verkar för grönt byggande, samt för att utveckla och påverka miljö- och hållbarhetsarbetet i branschen.

klimatpakten2 sgbc

Vi tar vårt ansvar

Det goda samhället handlar inte bara om bostäderna. Det handlar lika mycket om att ta sitt ansvar i alla led – från att skapa trygga arbetsplatser till att välja lokala leverantörer och samarbetspartners.

Bostad åt alla

Vi anser att alla ska ha råd med en bostad. Det gäller inte minst i storstäder och studentorter där unga människor utgör framtidens kompetens.

Genom att skapa små, smarta och kostnadseffektiva hyresrätter ger Concent fler unga möjlighet att hitta sitt första egna boende. Därmed säkrar vi också regionens konkurrenskraft på lång sikt.

Ansvar

Ansvar är ett av våra främsta nyckelord. Vi tar ansvar för de människor som vistas i och runt våra fastigheter, inte bara för dem som ska bo där utan även för dem som bygger fastigheterna. Vi strävar efter en god arbetsmiljö och självfallet har vi nolltolerans mot arbetsplatsolyckor.

Vi arbetar lokalt

Genom att använda lokal arbetskraft skapar vi arbetstillfällen till kommunen. Concent arbetar aktivt med ortens leverantörer och entreprenörer. Vi köper hellre färg från den lokala färgbutiken än från ett lågprisvaruhus längre bort. Finns det möjlighet så låter vi gärna vårt förvaltningsteam arbeta ihop med en lokal aktör.

Alla har rätt till ett aktivt liv

Vi anser att alla barn och ungdomar ska få möjlighet att utöva idrott. Genom idrotten lär man sig att respektera sina medmänniskor, vare sig dom är medspelare eller motståndare. Man lär sig att vinna och tåla förluster, och genom idrotten får man uppleva gemenskap och kamratskap. Därför stöttar vi alltid lokala föreningar i de orter vi verkar.

huvudsponsor

Concent stödjer aktivt Djurgårdens satsning Djurgårdsandan, som bland annat syftar till att kanalisera ungdomars energi i positiv riktning.

En viktig hörnsten i Djurgårdsandan är att motarbeta våld, hot och rasism och se till att alla får en positiv och trygg arenaupplevelse i samband med Djurgårdens fotbollsmatcher.
Djurgårdsandan bedriver också viktigt arbete i Stockholmsförorter där man samarbetar med andra föreningar för att ge barn och ungdomar bättre förutsättningar att spela fotboll. Alla ska känna sig välkomna i Djurgårdsfamiljen.