fastighetsutveckling

Fastighetsutveckling
på vårt sätt

Bostäder

Många pratar om bostadssituationen i Sveriges kommuner och att det för de flesta av dagens unga nästintill är omöjligt att få en egen lägenhet. Det vill vi ändra på. Vi vill förse städer med attraktiva bostäder, investera i klimatsmarta lösningar och ta ett socialt ansvar. Med produktionsanpassad teknik, robusta lösningar och gedigna materialval utvecklar vi för trygg, hållbar och långsiktig förvaltning. Våra bostäder ska vara högkvalitativa och välplanerade samtidigt som arkitekturen ska kännas modern och intressant.

Hyresrätter

Nyproducerade hyresrätter har ofta högre hyra, men genom att bygga kvadratsmart med fler funktioner på samma yta kan vi hålla hyran nere. Våra hyresrätter byggs ofta med öppna planlösningar, där kök och vardagsrum bildar ett allrum för olika aktiviteter. Sovrummen ska erbjuda avskildhet och balkonger byggs där det är möjligt.

Bostadsrätter

Vi utvecklar bostadsrätter som vanligt folk vill bo i. Och som vanligt folk har råd att köpa. Vi ser ett behov av fler prisvärda och moderna bostadsrätter i bra lägen, nära goda kommunikationer.

Samhällsfastigheter

Kommunerna har stora utmaningar framför sig när det gäller andra typer av fastigheter än bostäder, som idrotts-hallar, skolor och äldreboenden. Men det går att kombinera många av dessa verksamheter, och härigenom på ett mycket kostnadseffektivt sätt även skapa möjligheter för nya bostäder. Vi löser problem åt kommunen samtidigt som vi får tillgång till bra byggrätter och i vissa fall långa kommunala avtal.

Kommersiella fastigheter

När vi utvecklar kommersiella fastigheter ser vi till helheten – hur vi kan skapa en fungerade miljö som lockar besökare och anställda, men framför allt kunder. Upplevelsen av platsen påverkar förstås möjligheten att driva en fungerande verksamhet där. Vi utvecklar kommersiella fastigheter i egen regi eller tillsammans med samarbetspartners. Detta inkluderar bland annat hotell, köpcentrum och moderna kontor.