Bostäder

Alldeles för ofta glöms den viktigaste ingrediensen bort vid utvecklingen av bostadshus. Visst finns väggar, tak och fönster.
Ändå saknas något. Dessa byggen har säkerligen varit väldigt lyckade för såväl byggherre som fastighetsbolag,
men hur är de att bo i, att leka i och att arbeta i?

Ingrediensen vi pratar om är förstås människan. Gärna unga vuxna och andra som alltför länge hållits utanför den
gemenskap som det faktiskt innebär att ha en egen bostad. På Concent är alltid vår utgångspunkt människor, oavsett
om vi skapar nya hyresrätter, hotell, kontor eller idrottsanläggningar. Nedan följer ett urval av tidigare och nuvarande bostadsprojekt.

 

Pågående projekt

Alla
Bostäder
Färdigställt
Kommersiella
Samhällsfastigheter
Slutsålt

Referensprojekt – Avyttrade och tidigare projekt